racun

November 19, 2019

Arsenik dalam Beras

Arsenik didapati secara semulajadi pada kerak bumi, dalam air dan udara. Arsenik dalam bentuk organik boleh didapati sebagai sebahagian daripada tisu tumbuhan dan haiwan dan tidak mendatangkan kemudaratkan kepada manusia, kerana ia telah bergabung dengan molekul karbon. Dalam keaadaan bukan organik arsenik adalah sangat toksik.
FREE EBOOK
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!